Om oss

”Unge riddare, lär dig
att älska Gud och hålla kvinnor i ära
så växer din ära
Öva ridderskap och lär dig konst som upphöjer dig
och i striden tjänar dig väl
Brottas väl, fatta lans, spjut, svärd och Messer
bruka manligt
och gör dem obrukbara i andras händer ”
– Johannes Liechtenauer, 1300-talet

Johannes Liechtenauer.jpg
Johannes Liechtenauer

Wargö Fäktargille tränar historisk europeisk kampkonst (HEMA). Vi utforskar den tradition som uppkallats efter Johannes Liechtenauer. Denna tradition kallas också Kunst des Fechtens (KdF), som är tyska för ”fäktkonsten”. Vi fokuserar mest på den stridsmässiga delen av konsten, men den ideologiska grunden kommer till uttryck i våra värderingar.

Namnet på klubben kommer sig av att vi startade på Bergö. Bergö hette Wargö under den tid som Kunst des Fechtens utövades. Det första planeringsmötet hölls 29.5.2017 på Bergö prästgård, som tills vidare är klubbens hemadress.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close